Stamp Aeropuffing №C24

Përshkrim

Stampat me forma të gatshme, përdoren për të krijuar figura ose konture figurash, me lehtësi. Mund të përdorim si pozitivin dhe negativin e figurës shumë herë. Stampat janë disa përdorimshe. Ato mund të ruhen në albumin e stampave për tu ripërdorur përsëri.

Kategori: